Informace o mně

Jsem absolventkou Střední umělecko-průmyslové školy v Uherském Hradišti. Zabývám se portrétováním, malbou a kresbou.